ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Αερολέσχη Βατίκων ιδρύθηκε το 1996 με μέλη τον πρώην Δήμαρχο κ. Κώστα Τσάκο, τους τότε Δημοτικούς Συμβούλους και Βατικιώτες αεροπόρους. Η πρώτη προσπάθεια για κατασκευή πεδίου προσγείωσης στην περιοχή Ασπρούδια.

Μετά από έρευνα για την καταλληλότητα χώρου κατασκευής του πεδίου προσγείωσης και επίσκεψη της Υ.Π.Α. το 2006, καθορίσθηκε ότι ιδανικότερος τόπος κατασκευής είναι δυτικά του οικισμού Μεγάλη Σπηλιά  Ξεκίνησε  αμέσως η ανάθεση της προκαταρτικής περιβαλλοντικής μελέτης,  για την κατασκευή διαδρόμου προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών, σε περιβαλλοντολόγο μηχανικό.

Στις 23/2/09 με την υπ’ αριθμό 136716 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΧΩΔΕ  έγινε η αξιολόγηση και έγκριση της προκαταρτικής περιβαλλοντικής μελέτης, από την για την κατασκευή διαδρόμου προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών στη θέση δυτικά εκτός ορίων του οικισμού Μεγάλη Σπηλιά Δήμου Βοιών.

Στις 25 -2-2011 με την υπ’ αριθμό Α.Π. 196684 κοινής απόφασης Υπουργείου και Υφυπουργείου Περιβάλλοντος, ενέργειας  & Κλιματικής Αλλαγής, Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών  και Δικτύων, αποφασίσθηκε η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία διαδρόμου προσγείωσης – απογείωσης ελαφρών αεροσκαφών σε περιοχή εκτός των ορίων του οικισμού Μεγάλη Σπηλιά του Δήμου Βοιών Νομού Λακωνίας.


Start