ΩΡΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   &  Τέλη

Το πεδίο προσγειώσεως λειτουργεί για πτήσεις υπό της συνθήκες VMC και μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας .

Δεν υπάρχει φωτισμός , ηλεκτρικό , νερό , τηλέφωνο και δεν μπορεί να γίνει ανεφοδιασμός καυσίμων.

Συχνοτητα : tbn (English)

Το πεδίο προσγείωσης είναι ανώνυμο και οι κινήσεις ( προσγείωση , απογείωση) πραγματοποιούνται με ευθύνη του χειριστή.

Η μεγαλύτερη ασφάλεια στην αεροπλοΐα είναι η Επικοινωνία . Η ενημέρωση με σύντομα μηνύματα για την θέση σας πριν την προσέγγιση ή την απογείωση σας και καθώς κατά την κίνηση σας εντος του πεδίου βοηθάει  κατά πολύ την σωματική σας ακεραιότητα .

Τέλη ανά προσγείωση

Υπερελαφρα : 5 ¤       Ελαφρά μέχρι 2000 κιλά :  ¤ 20    πάνω από 2000 κιλά : ¤ 20 + ¤4/τονο

Στην άκρη του διαδρόμου υπάρχει ένα αυτοκίνητο με το σήμα ¨ C ¨ εκεί θα βρείτε πληροφορίες πως πληρώνονται τα τέλη .

Start